DOKUMEN

DOKUMEN

 

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Dokumen-dokumen asas yang diperlukan bagi perniagaan/enterprise (ROB) :

1. Daftar SSM (3 helai maklumat – salinan sijil, jenis perniagaan & pemilik)

2. Salinan penyata bank syarikat yang telah disahkan oleh pihak bank (perlu cop sahaja pada salinan)

3. Tenancy agreement jika premis perniagaan disewa (kalau tiada, kami akan uruskan) beserta resit bayaran sewa

4. Jika premis milik sendiri, sila berikan salinan geran / SMP atau bukti pemilikan

5. Salinan IC kesemua pemilik dan maklumat pekerja (sekurang-kurangnya seorang – sesiapa sahaja)

6. KWSP jika ada (wajib bagi permohonan pembaharuan)

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Sdn Bhd (ROC)  selain drpd di atas:

7. Form 24, 49, 44 dan 32A jika ada perubahan saham

8. Salinan M&A dan Form 9 didalamnya

9. Resolusi penandatangan bank syarikat

10. Peta lakar ke premis dan Carta Organisasi syarikat

11. KWSP wajib untuk permohonan Taraf Bumiputera

12. Annual Return bagi syarikat yang telah beroperasi melebihi setahun.

 

Dokumen tambahan untuk permohonan bidang komputer 

1. Salinan degree Elektrik (Elektronik) dan juga IT (Komputer) yang disahkan oleh pesuruhjaya sumpah.

2. Penyata EPF dan Resit Rasmi EPF untuk 3 bulan.

Tambahan untuk permohonan taraf bumi

1. Carta organisasi

2. Peta lakar ke premis

3. Surat akaun bumiputera yang telah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah bagi setiap director.