CIDB

Kami turut menyediakan perkhidmatan pendaftaran dengan CIDB. Pendaftaran ini kebiasaannya adalah keperluan bagi syarikat yang menjalankan kerja-kerja kontraktor dalam bidang kerja awam, mekanikal, elektrik, telekomunikasi dan juga pembinaan struktur bangunan.

Untuk makluman, segala urusan sijil Pusat Khidmat Kontraktor atau PKK telah dihentikan dan telah diambilalih sepenuhnya oleh CIDB. Bagi mereka yang mempunyai sijil PKK yang masih aktif, boleh memindahkan bidang PKK tersebut ke dalam Sijil CIDB.

Kelas-kelas pendaftaran CIDB yang disediakan adalah untuk kelas:

 

G1 – Kerja-kerja sehingga RM200K

  • Modal Berbayar RM5000

 

G2 – Kerja-kerja sehingga RM500K

  • Modal Berbayar RM25,00

 

G3 – Kerja-kerja sehingga RM1 Juta

  • Modal Berbayar RM50,000

 

G4 – Kerja-kerja sehingga RM 2.5 Juta

  • Modal Berbayar RM150,000

 

G5 – Kerja-kerja sehingga RM 5 juta

  • Modal Berbayar RM250,00

 

G6 – Kerja-kerja sehingga RM 10 Juta

  • Modal Berbayar RM500,000

 

G7 – Tiada had kerja

  • Modal Berbayar RM750,000

 

Permohonan yang kami uruskan adalah sehingga mendapat surat kelulusan. Pengambilan sijil dan bayaran di kaunter, hanya boleh dilakukan oleh pegawai syarikat yang berkenaan sahaja.

Kami juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran “Green Card”, CCD Point & Integriti. Permohonan SPKK juga boleh diuruskan.

Permohonan mengambil masa selama 14 – 28 hari bekerja untuk mendapat kelulusan.

cidb

Di sini kami sertakan maklumat terperinci mengenai permohonan CIDB:

Item Keterangan Kelas
1. Gred G1 :-1.1.Had Tender: -1.2.Syarat – syarat am:-1.3. Yuran Proses: –1.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

 

1.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

-Tidak melebihi RM200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA DUA RATUS RIBU SAHAJA).1.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM5,000.00.1.2.2. Minimum kelayakan teknikal – Kursus kontraktor / bukti pengalaman kerja.1.3.1.Baru. – RM50.001.3.2.Pembaharuan. – RM30.001.4.1. (1 tahun). – RM20.00.

1.4.2. (2 tahun). – RM40.00.

1.4.3. (3 tahun). – RM60.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

F
2. Gred G2 :-2.1.Had Tender: -2.2.Syarat – syarat am:-2.3. Yuran Proses: –

2.4.Yuran Pendaftaran: –

 

2.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

2.4.1. (1 tahun). – RM80.00.

2.4.2. (2 tahun). – RM160.00.

2.4.3. (3 tahun). – RM240.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

E
3. Gred G3 :-3.1.Had Tender: -3.2.Syarat – syarat am:-3.3. Yuran Proses: –

3.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

 

3.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

-Tidak melebihi RM 1juta (RINGGIT MALAYSIA SATU JUTA SAHAJA).3.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.3.2.2. Minimum kelayakan teknikal – Kursus kontraktor / bukti pengalaman kerja.3.3.1.Baru. – RM50.003.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

3.4.1. (1 tahun). – RM150.00.

3.4.2. (2 tahun). – RM300.00.

3.4.3. (3 tahun). – RM450.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

4. Gred G4 :-4.1.Had Tender: -4.2.Syarat – syarat am:-4.3. Yuran Proses: –

4.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

 

4.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

-Tidak melebihi RM 3juta(RINGGIT MALAYSIA TIGA JUTA SAHAJA).4.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM150,000.00.4.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma dalam bidang yang berkaitan.4.3.1.Baru. – RM50.004.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

4.4.1. (1 tahun). – RM350.00.

4.4.2. (2 tahun). – RM700.00.

4.4.3. (3 tahun). – RM1,050.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

5. Gred G5 :-5.1.Had Tender: -5.2.Syarat – syarat am:-5.3. Yuran Proses: –

 

 

 

5.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

5.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

-Tidak melebihi RM 5juta (RINGGIT MALAYSIA LIMA JUTA SAHAJA).5.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM250,000.00.5.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan salah seorang darinya mempunyai pengalaman minima 3 tahun.5.3.1.Baru. – RM50.005.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

 

5.4.1. (1 tahun). – RM700.00.

5.4.2. (2 tahun). – RM1,400.00.

5.4.3. (3 tahun). – RM2.100.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

C
6. Gred G6 :-6.1.Had Tender: -6.2.Syarat – syarat am:-6.3. Yuran Proses: –

 

6.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

 

6.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

 

 

-Tidak melebihi RM10juta(RINGGIT MALAYSIA 10 JUTA SAHAJA).6.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM500,000.00.6.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan kedua-duanya mempunyai pengalaman minima 3 tahun.6.3.1.Baru. – RM50.006.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

6.4.1. (1 tahun). – RM1,000.00.

6.4.2. (2 tahun). – RM2,000.00.

6.4.3. (3 tahun). – RM3,000.00.

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).

 

B
7. Gred G7 :-7.1.Had Tender: -7.2.Syarat – syarat am:-7.3. Yuran Proses: –

 

 

 

7.4.Yuran Pendaftaran: –

 

 

 

 

7.5. Kompoun lewat memperbaharui:-

 

-Tiada limit.7.2.1. Modal berbayar/terkumpul RM750,000.00.7.2.2. Minimum kelayakan teknikal – 1 pemegang diploma & 1 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan kedua-duanya mempunyai pengalaman minima 5 tahun / 2 pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan salah satu darinya mempunyai pengalaman minima 5 tahun.7.3.1.Baru. – RM50.007.3.2.Pembaharuan. – RM30.00

7.4.1. (1 tahun). – RM1,400.00.

7.4.2. (2 tahun). – RM2,800.00.

7.4.3. (3 tahun). – RM4,200.00.

 

 

-RM200.00 (2 bulan sebelum tamat tempoh perakuan).