CIDB

Kami turut menyediakan perkhidmatan pendaftaran dengan CIDB. Pendaftaran ini kebiasaannya adalah keperluan bagi syarikat yang menjalankan kerja-kerja kontraktor dalam bidang kerja awam, mekanikal, elektrik, telekomunikasi dan juga pembinaan struktur bangunan.

Untuk makluman, segala urusan sijil Pusat Khidmat Kontraktor atau PKK telah dihentikan dan telah diambilalih sepenuhnya oleh CIDB. Bagi mereka yang mempunyai sijil PKK yang masih aktif, boleh memindahkan bidang PKK tersebut ke dalam Sijil CIDB.

Kelas-kelas pendaftaran CIDB yang disediakan adalah untuk kelas:

  • G1 – Kerja-kerja sehingga RM200K
  • G2 – Kerja-kerja sehingga RM500K
  • G3 – Kerja-kerja sehingga RM1 Juta
  • G4 – Kerja-kerja sehingga RM 2.5 Juta
  • G5 – Kerja-kerja sehingga RM 5 juta
  • G6 – Kerja-kerja sehingga RM 10 Juta
  • G7 – Tiada had kerja

Kami juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran “Green Card”.

Permohonan mengambil masa selama 7 – 14 hari bekerja untuk mendapat kelulusan.

cidb